Večer filmovej a populárnej hudby

Pozdravujeme všetkých,

po úspešnej minuloročnej edícii Večera filmovej a populárnej hudby sme sa podujali naplniť priania minuloročných návštevníkov, aby sme koncert zopakovali.

Opakovať ho nebudeme, ale pripravili sme večer s vynoveným repertoárom. Preto v sobotu 9.9.2017 o 18,00 v kine Mier opäť budete môcť stráviť večer plný slávnych filmových melódií v interpretácii živého orchestra.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Dychový Orchester

Békéscsaba (Maďarsko)

12. – 14. 8. 2016

Dychový orchester na ZENIT-e

Dychový orchester Základnej umeleckej školy vďaka svojim výkonom i tento rok účinkoval na medzinárodných festivaloch. Jedným z nich bol i medzinárodný súťažný festival veľkých dychových orchestrov ZENIT v Békešskej Čabe v Maďarsku. Jeho 30. ročník sa konal na vynovenom námestí Svätého Štefana, ktoré sa na celé leto stalo centrom kultúrneho a spoločenského života v župnom meste Bekescaba.

Pozvanie dostal Dychový orchester od Čabianskej organizácie Slovákov, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie organizácie samosprávy v Maďarsku.

„Na súťažnej prehliadke sme boli konfrontovaní s vysokou interpretačnou a umeleckou úrovňou domácich a zahraničných dychových orchestrov a v neposlednom rade aj s nástrojovým vybavením týchto telies, ktoré sme im tak trošku aj v dobrom závideli,“ uviedol Marian Belobrad, dirigent orchestra. „Byť členom orchestra v Čabe alebo v neďalekom Slovenskom Komlóši je vecou prestíže. Tento fakt svedčí o vysokej kultúre hudobného umenia v regióne, kde trvalú stopu zanechali generácie Slovákov z oblasti Hontu a Gemera, ktorí osídlili toto územie pred 300 rokmi.“

Súťažného festivalu sa zúčastnilo 11 orchestrov z Maďarska, Rumunska a Slovenska. Porota bola zložená z renomovaných maďarských umelcov, skladateľov a dirigentov AMU v Budapešti. Považskobystrický Dychový orchester v silnej konkurencii výborne obstál a stal sa držiteľom osobitnej ceny župného mesta Békešská Čaba.

Tento ročník festivalu nebol len o súťaži. Stretli sme nových priateľov, mali sme možnosť si vypočuť veľa kvalitných koncertov, porozprávať sa s osobnosťami tamojšieho kultúrneho a spoločenského života. Počas jedného z koncertov sa k nám prihovoril jeden pán plynulou slovenčinou a prebrali sme muzikantské témy. Ako sa neskôr ukázalo, bol to bývalý riaditeľ slovenského gymnázia Janko Šutinský, dirigent a skladateľ, ktorý nás v posledný deň pobytu prekvapil tým, že nám venoval jednu zo svojich skladieb. Ďakujeme !

Okrem toho sme zažili aj veľa osobitostí regiónu našich krajanov. Dostali sme pozvanie koncertovať na milej slávnosti v neďalekej obci Csabasabadi. Milým zistením bolo, že podujatie bolo moderované i v slovenčine.
Každoročne tam usporadúvajú „Jabĺčkový deň“, kde sme mohli ochutnať špecifické jedlá i jabĺčkové špeciality našich krajanov – kapustové osúchy, jabĺčkové koláče na všakovaké spôsoby, nezameniteľný guláš či kerulke, ktoré, ako sme sa všetci zhodli, sa nedá prirovnať azda k ničomu, čo sa pripravuje u nás na Slovensku. Bolo to niečo medzi šiškami a langošom pripraveným na sladko.
a na cestu nám domáci pribalili niekoľko pohárov jabĺčkového lekváru aj s receptom v pôvodnom preklade z obalu:
„5 kg jablká umyjeme, a 4-8 čiastke nich rozkrojíme a potom vykrojíme vo z nich kôstky. Dáme k ním 15, kg cukor, 3 dl vodu rozmiešame, a položíme variť. Varíme, a husto miešame kým je lekvár nie hotoví“.

Na záver treba vysloviť dvakrát veľké poďakovanie. Za finančnú pomoc Mesta Považská Bystrica, Fondu na podporu umenia, spoločnosti Pegonet s.r.o., IMC Slovakia s.r.o. a VIKO s.r.o., bez ktorej by sa naša misia v Maďarsku nemohla uskutočniť. A druhýkrát vyslovujem vďaku Jutke Príbojskej, podpredsedníčke slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe, ktorá sa o nás počas pobytu vzorne starala a so svojimi kolegami z Domu slovenskej kultúry Bekescsaba pripravila skutočne výborné podmienky na reprezentáciu.

Pavol Baška
manažér orchestra ZUŠ

pb fond-na-podporu-umenia

zenit_2016