Archív kategorií: Nezaradené

Poďakovanie mestu

Dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica 20. až 22. augusta 2015 absolvoval koncertný zájazd do Maďarska. Cieľom jeho cesty bolo mesto Totkomlós ( Slovenský Komlóš). Orchester ZUŠ počas svojej návštevy predviedol štyri koncertné vystúpenia pri príležitosti štátneho sviatku Maďarskej republiky a dolnozemskom gastronomickom dni, ktorý organizoval Zväz Slovákov v Maďarsku. Koncerty orchestra sa stretli s pozitívnym ohlasom u poslucháčov. Spokojnosť vedenia orchestra je o to väčšia, že náš orchester hral v regióne, ktorý sa môže pochváliť vysokou úrovňou hudobného umenia a kultúry ako takej. Svedčí o tom aj fakt, mládežnícky orchester Totkomlós sa stal víťazom medzinárodnej súťažnej prehliadky  „Vyšehradské dni dychovej hudby 2014“ v Považskej Bystrici. Veľkú zásluhu na tom má práve slovenská menšina žijúca na juhu Maďarska.

Orchester ZUŠ touto cestou ďakuje mestu Považská Bystrica za podporu a finančnú dotáciu, ktorá pomohla zrealizovať tento úspešný koncertný zájazd.

DSCN1712

Cena Karola Pádivého pre Mgr. art. Michala Brósku

Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelili ceny Hudobného fondu 2015. Jedným z ocenených bol aj vedúci a dirigent nášho orchestra Michal Bróska.

Viac info na:

http://operaslovakia.sk/v-zichyho-palaci-v-bratislave-udelili-ceny-hudobneho-fondu-2015/ 

Článok v Považskobystrických novinkách 20.10.2015...