História

Dychový orchester Základnej umeleckej skoly v Považskej Bystrici bol založený v školskom roku 1976/77 s cieľom dať možnosť najlepším žiakom dychového oddelenia školy uplatniť svoje hráčske a individuálne schopnosti v orchestrálnej hre. S podporou vedenia školy, sústavnou, trpezlivou a cieľavedomou prácou sa už v samých začiatkoch vytvárali dobre podmienky na činnost orchestra a kládli základy i dnešných úspechov.

Medzi prvých učiteľov, ktorí pomáhali členom orchestra zdokonaľovať sa v hre na dychových nástrojoch, patrili Anton Magyari, Jozef Baroš, Pavol Hulec, Juraj Bombala, Karol Čelko, Milan Mercinery, Milan Nemec, Rudolf Pagáč, Stanislav Kardoš, Peter Lehotský a Gustav Ulický, na bicích nástrojoch Peter Zimen.

Úspechom bol 15-dňový zájazd dychového orchestra do Veľkej Británie – Grófstvo Durham v roku 1988.

Príchodom kvalifikovaných hudobných pedagógov Anny Mikušovej, Mgr. Jána Figuru, Pavla Bašku, Igora Steinera, Mariána Belobrada, Kataríny Michaliskovej – Hrtankovej, Martina Brhlíka, Moniky Bróskovej a Veroniky Makovej, ako aj vďaka možnosti uskutočňovať nácviky v zrekonštruovanej koncertnej sále ZUŠ (1998) sa zvýšila kvalitatívna úroveň orchestra.

Už prvé slávnostné koncerty (novoročné), festivaly (Žilina, Martin, Dolná Krúpa, Trenčín), súťaže (Svit, Lednické Rovne, Nové Mesto nad Váhom), promenádne koncerty (Bardejov, Trenčianske Teplice), vystúpenia v rámci podujatí mesta Považská Bystrica (Deň matiek) a zájazd do Poľska potvrdili správnosť cesty, po ktorej ideme. Zároveň dokazujeme, že moderný dychový orchester, neraz zatracovaný, ponižovaný či zosmiešňovaný, môže interpretovať skladby rôznych žánrov od transkripcií slávnych diel minulosti cez hudbu tzv. vyššieho populáru, skladby ovplyvnené džezom, ľudovkou až po koncertné diela súčasných skladateľov a zároveň môže osloviť mladých ľudí. Aj preto sme dnes svedkami nebývalého rozmachu takejto hudby v západnej Európe i v USA. Výkony nášho orchestra sú v súčasnosti znásobené vhodným výberom repertoáru, interpretačnými výkonmi sólistov – inštrumentalistov a spevákov (absolventi a študenti konzervatórií a vysokých umeleckých škôl) i spoluprácou so speváckym súborom Melódia.

  „Poslaním orchestra a ambíciami našich snažení aj v budúcnosti bude rozdávať radosť z dobrej muziky, rozvíjať hudobný talent žiakov školy – muzikantov a spevákov, a tak napĺňať očakávania vďačných poslucháčov dobrej dychovej hudby.“

Mgr. Michal Bróska

Orchester