2% z dane

Vážení priaznivci DO ZUŠ,

ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste v predchádzajúcom roku poukázali 2% z Vašich daní občianskemu združeniu Spolok DO ZUŠ Považská Bystrica.
2perc
Ak nám aj v tomto roku zachováte priazeň a chcete nás podporiť týmto spôsobom, doručte prosím do 30. 4. Vyhlásenie (vyplnený upravovateľný formulár stiahnete kliknutím na link) a Potvrdenie od zamestnávateľa na riaditeľstvo do Základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici alebo na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ďakujeme.