Novoročný koncert 2002

25. výročie založenia orchestra