Archív kategorií: Novoročný koncert

Novoročný koncert 2005

Považskobystrické novinky – r. 2005 – č. 4

NOVOROČNÝ KONCERT

Ani tento rok sa neobíde vstup do nového roka bez slávnostného koncertu v podaní sólistov, spevákov a inštrumentalistov Dychového orchestra ZUŠ v Považskej Bystrici. Uskutoční sa v kine Mier 29. a tiež 30. januára o 17. hodine.
Pri príležitosti 675. výročia prvej písomnej zmienky o meste Považská Bystrica bude súčasťou nedeľňajšieho koncertu i slávnostné udeľovanie verejných uznaní Cena mesta Považská Bystrica a Cena primátora mesta Považská Bystrica osobnostiam a kolektívom, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj mesta.

Novoročný koncert 2002

25. výročie založenia orchestra